ของเล่นสำหรับเด็ก

รีวิวของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก

รีวิว ของเล่นเสริมพัฒนาการ สำหรับเด็ก

ของเล่นเสริมพัฒนาการ เป็นตัวช่วยสำหรับที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของ ลูกน้อย ได้อย่างสมวัย ของเล่นบางชนิดช่วยในด้านของร่างกาย ด้านภาษา ด้านสังคม และด้านอารมณ์ แต่ในปัจจุบันมีของเล่นให้เลือกหลากหลายชนิดควรเลือกให้เหมาะสมกับวัย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมพัฒนาได้ดีขึ้น

ของเล่นเสริมพัฒนาการ
  • อายุ 0-6 เดือน ได้แก่ ตุ๊กตาแขวน เพื่อกระตุ้นการได้ยินและการมองเห็น
  • อายุ 7-12 เดือน ได้แก่ ยางกัด หนังสือเพลง ของเล่นเขย่า ของเล่นหลากสี เนื่องจากเด็กในวัยนี้ฟันเริ่มขึ้นจะทำให้เกิดอาหารคันเหงือและยังสามารถหยิบจับสิ่งของชื้นเล็กได้แล้ว จะมีความสนใจในสีสัน รูปร่าง รูปทรงต่างๆ และเสียงเพลงที่มีความสนุกสนาน
  • อายุ 1 ปีขึ้นไป ได้แก่ ตัวต่อ บล็อก ของเล่นไม้ ม้าโยก สไลด์เดอร์ ตุ๊กตา ในเด็กอายุ 1 ปี จะเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์และเริ่มเล่นบทบาทสมมุติ แนะนำให้เลือกของเล่นที่สามารถทำความสะอากง่ายและปลอดภัยต่อการเล่น จะช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมือรวมถึงพัฒนาทางด้านภาษาและอารมณ์ได้
  • อายุ 2 ปีขึ้นไป ได้แก่ จักรยานสามล้อ สมุดวาดภาพระบายสี จิ๊กซอ ของเล่นบทบาทสมมุติ ช่วยฝึกสมาธิรวมถึงช่วยให้เด็กเรียนรู้คำศัพท์ใหม่พร้อมไปการเล่น เพิ่มการจดจำได้ง่ายยิ่งขึ้น

Similar Posts